Observe as figuras abaixo e identifique o nome das capacidades físicas represen- tadas:
fo
ca
su
pre
hur
a)
b)
c).​